Descriere proiect

Paloda Group – în aceste imagini este prezentată o lucrare de reparare, verificare şi punere în funcţiune a instalaţiei de stingere incendiu cu hidranţi interiori şi instalaţie de sprinklere. A fost înlocuit tot ce era vechi şi s-a montat un nou sistem de alimentare a instalaţiei de stingere. S-au refăcut trasee, s-a efectuat curăţirea rezervei de apă s-a înlocuit grupul de pompare.


Instalaţia veche, înainte de intervenţia LANCRIS

Lucrarea efectuată de Lancris