Lucrări efectuate

Lucrări (verificare stingătoare, ignifugări, instalaţii de stingere, documentaţie psi) efectuate de Lancris Prod

Montaj al unui sistem de limitare şi stingere incendiu

Lucrare de montaj al unui sistem de limitare şi stingere incendiu. Lucrarea a fost executată de la săpătură, execuţie bazine, montare ţeavă, montare grup pompare în instalaţie, extindere instalaţie şi punere în funcţiune al întregului sistem.

OMV Petrom

Modul de realizare al verificării, reparării, încărcării stingătoarelor. Pentru o bună durabilitate în timp al recipientelor stingătoarelor utilizăm vopsea auto pentru vopsirea acestora.

ROMFRACHT Bucureşti

Romfracht – clădire de birouri şi hală – montare sistem detecţie incendiu

PLASROM Bucureşti

Montarea şi punerea în funcţiune al unui sistem de semnalizare, alarmare, alertare în caz de incendiu

PALODA GROUP S.A. Bârlad

Paloda Group – în aceste imagini este prezentată o lucrare de reparare, verificare şi punere în funcţiune a instalaţiei de stingere incendiu cu hidranţi interiori şi instalaţie de sprinklere. A fost înlocuit tot ce era vechi şi s-a montat un nou sistem de alimentare a instalaţiei de stingere. S-au refăcut trasee, s-a efectuat curăţirea rezervei […]

Metale International Focşani

Metale International – realizare lucrare de ignifugare şarpanta

Liceul Sportiv Focşani

Reparare, verificare, punere în funcţiune a instalaţiei de stingere incendiu

Primăria Obrejiţa: ignifugare

Obrejiţa – aici vă prezentăm comportarea ignifugării în timp, aceasta având o vechime de 4 ani de la aplicare.

Consiliul Judeţean Vrancea

Ignifugarea materialului combustibil respectiv material lemnos