Neconformităţi (lucrări efectuate de către alţi executanţi)

În imagini sunt prezentate neconformităţi ale unor instalaţii de stingere incendiu. În camera grupului de pompare nu trebuie să existe alimentari, racorduri, legături din plastic. Pompele de incendiu nu trebuie să fie montate niciodată deasupra rezervei de apă. funcţionarea acestora se face innecat, adică montarea lor corectă este sub nivelul inferior al rezervei de apă. Montarea cutiilor de hidrant trebuie realizată conform standardelor în vigoare. Toate aceste lucrări se fac de către firme autorizate.