fire-safety1– Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
– Elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari si alte asemenea prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
– Instruire personal;
– Asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;
– Asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire;
– Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locurile de muncă;
– Instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de muncă;
– Dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
– Intocmirea planurilor de evacuare;
– Intocmirea planului de ORGANIZARE A INTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU;
– Intocmirea planului de interventie.