Clienţii noştri

Montaj al unui sistem de limitare şi stingere incendiu

Lucrare de montaj al unui sistem de limitare şi stingere incendiu. Lucrarea a fost executată de la săpătură, execuţie bazine, montare ţeavă, montare grup pompare în instalaţie, extindere instalaţie şi punere în […]

OMV Petrom

Modul de realizare al verificării, reparării, încărcării stingătoarelor. Pentru o bună durabilitate în timp al recipientelor stingătoarelor utilizăm vopsea auto pentru vopsirea acestora.

ROMFRACHT Bucureşti

Romfracht – clădire de birouri şi hală – montare sistem detecţie incendiu

PLASROM Bucureşti

Montarea şi punerea în funcţiune al unui sistem de semnalizare, alarmare, alertare în caz de incendiu

PALODA GROUP S.A. Bârlad

Paloda Group – în aceste imagini este prezentată o lucrare de reparare, verificare şi punere în funcţiune a instalaţiei de stingere incendiu cu hidranţi interiori şi instalaţie de sprinklere. A fost înlocuit […]

Metale International Focşani

Metale International – realizare lucrare de ignifugare şarpanta

Liceul Sportiv Focşani

Reparare, verificare, punere în funcţiune a instalaţiei de stingere incendiu

Primăria Obrejiţa: ignifugare

Obrejiţa – aici vă prezentăm comportarea ignifugării în timp, aceasta având o vechime de 4 ani de la aplicare.

Consiliul Judeţean Vrancea

Ignifugarea materialului combustibil respectiv material lemnos