Descriere proiect

Modul de realizare al verificării, reparării, încărcării stingătoarelor. Pentru o bună durabilitate în timp al recipientelor stingătoarelor utilizăm vopsea auto pentru vopsirea acestora.